Projecten

We werken dagelijks aan de verbetering van ons bedrijf. Dat doen we met een projectmatige aanpak. We doen praktijkonderzoek op ons eigen bedrijf, om het beste uit de grond te halen. We innoveren door de nieuwste technieken te onderzoeken en te implementeren op ons bedrijf.

Hergebruik regenwater

WP_001517 WP_001518Voor het produceren van gewassen wordt regelmatig gebruik gemaakt van water. Bijvoorbeeld om de gewassen te spuiten tegen ziektes. Gebruikelijk is om leidingwater of bronwater gebruiken, omdat hoge eisen worden gesteld aan de waterkwaliteit. Wij hebben nu geïnvesteerd in de opvang van regenwater in een betonnen tank van 20.000 liter. Hierdoor besparen we op het gebruik van leiding water en kunnen we toch gebruik maken van een hoogwaardige waterkwaliteit. En het komt zomaar gratis uit de lucht.

Zonne-energie

WP_001341Een aantal van onze loodsen hebben hun dak op het zuiden gericht. Dat is ideaal voor het toepassen van zonne-panelen. Er is nu geïnvesteerd in ruim 1.100 zonne-panelen. Met de zonnepanelen wordt zelfs meer energie opgewekt dan dat we nodig hebben. De rest van de energie verkopen we via vandebron rechtstreeks aan particulieren. Zij hebben zo echt duurzame energie, rechtstreeks van de bron. Kijk eens op www.vandebron.nl voor meer informatie.