Meer dan grond

“Meer dan grond” is een uniek concept, waarbij u zelf een beetje boer wordt. U wordt betrokken bij de activiteiten van Den Ouden Heuvel en participeert in de opbrengsten van de gewassen, zonder dat u klei aan uw handen krijgt!

Anders dan bij normale grondbeleggingen, krijgt u met een participatie, bij Den Ouden Heuvel, “meer dan grond” alleen. Wij willen ons bedrijf verder ontwikkelen en opschalen, omdat we veel perspectief zien in de wereldwijde ontwikkelingen voor landbouw:

  • Toename van de wereldbevolking met 30% tot 2050, naar ruim 9 miljard mensen

  • Toename van de wereldwijde welvaart

  • Groeiende vraag naar grondstoffen, als plantaardige olie, zoetstoffen, textiel

  • Afnemend landbouwareaal, door verstedelijking, erosie, klimaatverandering

Met een participatie belegt u in goede landbouwgrond, u krijgt niet gewoon een vergoeding voor deze grond, u verdient wat wij verdienen. De opbrengst van de gewassen wordt namelijk gedeeld! En daarmee wordt u zelf ook een beetje boer. U wordt regelmatig geïnformeerd over de stand van de gewassen en de omstandigheden in de markt en bent welkom op onze jaarlijkse bijeenkomst op de boerderij.

Met meer dan grond krijgt u bovendien toegang tot interessante fiscale regelingen, zoals:

  • Overdracht van participaties is vrijgesteld van overdrachtsbelasting

  • Onder bepaalde voorwaarden kunt gebruik maken schenkingsvrijstelling voor bedrijfsoverdracht

Geïnteresseerd? Bekijk de online de folder en vul het contactformulier in, dan ontvangt u de uitgebreide brochure met rendementsverwachtingen en nemen we contact met u op voor een eventuele afspraak.