Duurzaamheid

De teelt van landbouwproducten is vandaag de dag geen vanzelfsprekende activiteit. Om de kwaliteit van onze producten te waarborgen wordt gewerkt met het Global GAP certificaat en wordt met behulp van het concept van Stichting Veldleeuwerik gewerkt volgens de duurzame landbouw praktijk.

Global G.A.P.

De producten van Den Ouden Heuvel zijn gecertificeerd, hierbij is gekozen voor Global G.A.P. (Good Agricultural Practise). Dit is een business to business certificering, die consumenten moet verzekeren van voedselveilige en duurzame producten, met aandacht voor natuur, milieu en arbo-omstandigheden. Het hele productieproces is gecertificeerd. Voor meer informatie kijkt u op www.globalgap.org

Duurzame landbouw

Bij een lange termijn investering hoort een goede balans tussen het maken van winst, zorg voor de mensen en voor het milieu. Den Ouden Heuvel neemt deel in het duurzaamheidsconcept van Stichting Veldleeuwerik. Hierbij wordt gestreefd naar het zuinig omgaan met bronnen, zoals water, bodem en lucht. Jaarlijks wordt een duurzaamheidsplan opgesteld met nieuwe uitdagingen voor het nieuwe teeltseizoen, om voortdurend te werken aan een duurzamer productieproces. Voor meer informatie kijkt u op www.veldleeuwerik.nl